1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

26 1050 1344 1000 0090 9755 2807 (ING Bank Śląski S.A.)
NMS-NOVELTY MEDICAL SUPPLY SPÓŁKA Z O. O.
NIP: 6381806423, ul. Szkolna 3, 42-677 Czekanów.
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.